AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

27 Mart 2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde değişikliğe gidilerek yapılan değişiklikler 13 Mart 2020 tarihinde 31067 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.