GEKAP YÖNETMELİĞİ USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK

31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren GEKAP Yönetmeliği'nin uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar ilk olarak 07.02.2020 tarih ve 34658 sayılı Olur ile yayımlanarak yürülüğe girmiştir. GEKAP Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar ise 29.06.2020 tarih ve 132882 sayılı Olur ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan Usul ve Esaslar'a aşağıdan ulaşabilirsiniz.