Profesyonel hizmet, daha iyi bir gelecek…

ÇED Görüşü ve Proje Tanıtım Dosyası

Gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin çevreye olan olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi, planlanan faaliyetin artı ve eksilerinin değerlendirilmesi, zararlı etkilerin en aza indirilmesi, bertaraf yöntemleri gibi hususların belirlenmesi amacıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci gerçekleştirilmektedir. Bu sürecin sonunda ÇED Raporu alınmaktadır.
Çevresel Etki Değerlendirmesi’nin gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Proje Tanıtım Dosyası hazırlanır.

Tüm bu süreçlerde e-ÇED, ÇED Kapsam Dışı Yazısı, ÇED Gerekli Değildir Kararı, ÇED Raporu hizmetlerini sunmaktayız.

Detaylı Bilgi için, sizi arayalım.