Piyasaya Süren ve GEKAP Danışmanlığı

Çevre Kanunu'nun "Kirleten Öder" prensibinden yola çıkılarak hazırlanmış olan GEKAP Yönetmeliği (Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik) ile "piyasaya süren" kapsamı genişlemiş; bildirim, beyan ve ödeme yükümlülüklerinde değişiklikler ile güncellemer söz konusu olmuştur.

GEKAP beyan ve bildirim sürecinde; beyan kapsamında bulunan atık ve ürünlerin doğru teşhis edilmesi, bildirim hesaplamalarının doğru yapılması, beyanların tam olarak verilmesi aşamalarında teknik ve danışmanlık hizmetleri sunarak çözüm ortağınız olmaktayız.

 

Detaylı Bilgi için, sizi arayalım.